11. april 2018
Vælg et byggeri til den ’rigtige’ pris

Den rigtige pris, når det kommer til husbyggeri, er hverken for dyr eller for billig!

Her deler vi vores erfaring fra byggebranchen og fortæller lidt om bundlinjen og kvalitetsbyggeri.

Vores pointe er, at når du vælger den ’rigtige’ pris, sikrer du dig den rette kvalitet, og det er derfor det bedste valg, når du skal i gang med at bygge nyt, eller købe byggeri i det hele taget.

 

I gamle dage

Førhen var det normal praksis, at byggekunder indhentede tre tilbud, hvorefter de frasorterede det dyreste og det billigste.

Det var sund fornuft!

Tankegangen var, at i den billigste pris havde byggefirmaet sikkert glemt at medregne nogle elementer. I sidste ende ville det altså blive en dårlig forretning for dem og alle vidste, at det på et tidspunkt i processen ville gå op for byggefirmaet, at budgettet ikke hang sammen, og det faktum vil påvirke kvaliteten negativt. De billigste håndværkere ville blive hyret og der ville blive sprunget over, hvor gærdet var lavest, både med henhold til konstruktionsvalg og materialeindkøb. Simpel overlevelsesadfærd.

Den dyreste pris var muligvis sat fordi, at byggefirmaet sikkert i forvejen havde rigeligt byggeri at gå i gang med, eller af anden årsag, ikke havde den store interesse i at udføre opgaven.

En god forretning er, når begge parter er tilfredse. Derfor faldt valget ofte på prisen midt imellem, da der var bedst chance for succes fra start til slut.

 

Mange indhenter 5-6 tilbud

I dag går familier, der skal bygge nyt, ofte efter fem til seks tilbud. Som regel forvirrer det mere, end det gavner dem. Adskillige byggefirmaer bliver spurgt på opgaven, familien modtager tilbud og forslag og har generelt svært ved at finde ud af, hvem de skal lytte efter og hvad de skal gå med.

 

Internettet

I takt med at informationssøgning er blevet så nemt – google ? – er der sket det, at vi mennesker er blevet vant til selv at have den viden, der er nødvendig for at træffe ’rigtige’ beslutninger. Vi tænker altså, at vi selv lige kan undersøge og konkludere og hvorfor så spørge andre til råds? Hvorfor skulle andre mennesker vide bedre?

 

Tillid

Tilliden blandt mennesker er dalet og det har konsekvenser! Når vi benytter hinandens spidskompetencer i mindre omfang, falder gennemsnitskvaliteten i beslutninger. Som mennesker er vi nemlig ikke bygget til at rumme alt. Og derfor får de mennesker, der benytter sig af andres viden, en langt højere kvalitet i deres beslutninger.

Mangel på tillid – eller mistillid – er sjældent fordrende for gode resultater.

 

Indtjening

De fleste mennesker vil gerne have, at det går godt for de firmaer, som de handler med. Altså at de tjener penge, har succes. At de overlever. Hvad der er succeskriterie for ’en sund forretning’ skifter fra branche til branche. I byggebranchen svinger det også alt efter, om det handler om byggeri af store projekter eksempelvis sygehuse, eller om det handler om parcelhusbyggeri eller noget helt tredje.

”jeg har lært af min far, at en overskudsgrad på 5% er fornuftig og kan kaldes tilfredsstillende i byggebranchen. I hvert fald hvis det er indtjeningen i gennemsnit over årene. Jeg bruger det ofte, når jeg taler om byggeforretning med venner, netværk eller andre interesserede. De fleste tror ikke rigtig på det, med mindre jeg tvangsindlægger dem til en længere snak.” fortæller Ditte Maria Kollerup, indehaver af KFS Boligbyg A/S.

”Mange mennesker bliver overrasket over det faktum, men ikke desto mindre er det, sådan det er.” fortsætter hun og smiler.

 

Eksempel

5% i indtjening betyder, at et byggefirma tjener 100.000 kr., når de sælger et hus til 2.500.000 kr. inkl. moms. Så skal der holdes årseftersyn og der er garantiforpligtigelser i ti år.

 

Branchetal

I dag tjener nogle af de store aktører i parcelhusbranchen i omegn af 12%, hvilket trækker gennemsnitsindtjeningen voldsomt op. Samtidig har mange aktører underskud. I 2015 var den gennemsnitlige overskudsgrad på bygge- og anlægsbranchen på 5,4% (kilde: Dansk Byggeri).

Herunder ses en graf der viser udviklingen i indtjeningen i hele branchen over et par år. Indtjeningen svinger i høj grad med konjunkturerne, men billedet giver dog et indtryk af virkeligheden.

Kilde: Dansk Byggeri

 

Kvalitetsproblemer

Det har været et problem med ringe kvalitet i byggebranchen. Det skyldes efter vores overbevisning, at vi i branchen er for dårlige til at kræve en fornuftig pris, og dermed bliver vi selvforskyldt presset på vores budgetter. Det resulterer i, at vi ikke altid leverer en ordentlig kvalitet. Kundens valg er ofte den billigste pris, og det fodrer den kvalitetsforringende cirkel.

Når kvaliteten bliver for dårlig, agerer samfundet med lovændringer, flere regler og påbud om blandt andet byggeskadeforsikring på alle nye enfamiliehuse. Det pålægger yderligere papirpengeudgifter til byggeriet – i stedet kunne man have brugt pengene på ordentlig kvalitet fra starten. Ikke at det er forkert med byggeskadeforsikring og andre tiltag, men det er dog en tanke værd, at udgiftsposter som den er eksploderet de seneste ti år. Som samfund skal vi blot beslutte os for om eller at, det er det rigtige at gøre!

 

Hvem sikrer kvaliteten?

Nogle familier er af den overbevisning, at de selv kan sørge for kvaliteten af byggeriet. Vores erfaring er, at det kan kun den håndværker, som udfører arbejdet, hvis ellers hans betingelser er gode, både for så vidt angår materialeleverancer og overordnet planlægning.

Det er min oplevelse, at byggekunder i dag har den opfattelse, at de alene kan sørge for, at huset bliver bygget i god kvalitet. Spørger jeg dem, er både leverandøren, entreprenøren, håndværkeren med flere vigtige for dem, men prisen er det afgørende. De tænker, at hvis ikke de selv har tid eller kompetencer til at styre byggekvaliteten, så kan de hyre en byggerådgiver.”  siger Kurt Flemming Sørensen, Stifter af KFS Boligbyg A/S.

 

Valg af rådgiver

At hyre en byggerådgiver er, efter vores mening, en udmærket idé. Især hvis det kan være med til at øge trygheden omkring projektet. Men vigtigt er det at vælge en kompetent og erfaren byggerådgiver, og vores oplevelse er, at kvaliteten sviger enormt meget.

 

Hvad kan en byggerådgiver?

Mennesker bliver af og til overrasket over, at en byggerådgiver ikke altid formår at styre håndværkere og kvalitet. Han eller hun er nemlig også afhængig af andre medvirkende parter! Både de som leverer materialerne – er det god kvalitet og kommer det til tiden? Og de som udfører håndværket – både de som entreprenøren har ansat og underentreprenører.

  • Betales de en rimelig løn?
  • Kæres der om arbejdsmiljø og sikkerhed?
  • Betyder det noget, om leverandøren bærer sig fornuftigt ad med henhold til bæredygtighed?
  • Er entreprenøren nyopstartet eller har de et solidt fundament?
  • Mange faktorer spiller ind. Hvem er de håndværkere, som skal bygge huset? Er de dygtige?

Vær opmærksom på, at byggerådgiveren kun kan kontrollere, at der leveres den kvalitet, som er købt og at håndværket er udført inden for rammerne af veludført håndværk. Han eller hun vil ikke kunne ændre på de valg, som entreprenøren træffer. Byggerådgiveren betales nogle gange efter tidsforbrug, og her bør ydelsesomfanget aftales nærmere. Der er dog også nogle byggekyndige, som tilbyder pakker til faste priser.

 

Ærgrelser

Derfor står flere byggekunder i dag med et produkt, som ikke lever op til deres forventninger i forhold til funktion, installationer, indretning, kvalitet, æstetetik med videre. Det synes vi, er virkelig ærgerligt. Derfor har vi lyst til at fortælle, hvordan økonomien i byggebranchen hænger sammen.

Vores råd til en kunde, som vil vælge imellem en række tilbud, vil altid være

Vælg den leverandør, som du har mest tillid til.

 

Vurdering af tilbud

Når du modtager et tilbud på en byggeopgave, der varierer i pris i forhold til et andet tilbud, kan det skyldes:

  1. Variationer i den dækningsgrad, som virksomheden regner med
  2. Dårlig forhandlingsteknik, både fra din side og fra virksomhedens, til dennes leverandører
  3. Forskel i materialevalg og det der er medtaget i tilbuddet, kvaliteten, proces og slutprodukt

Ofte skyldes det forskel på kvaliteten af byggeriet. Der findes første-, anden-, tredje-, fjerdesorteringsmaterialer med videre, der findes leverandører, som sælger billigt, men som måske ikke eksisterer om fem år.

 

Den dygtigste håndværker

Der er jo kun én, der er den dygtigste murer i Danmark, kun én der er den dygtigste elektriker med videre. Det er derfor urealistisk, at levere alle af de absolut dygtigste parter til et byggeri. Vores ambition har altid været at have håndværkere i den dygtigste tredjedel. Det er ikke altid, det lykkedes, men det gør det som regel.

 

Efterrationale

Det er altid en fornøjelse at tale med byggekunder, når de har bygget. Når der har været vejfest et par gange, og når de er blevet en hel byggeproces klogere. Så ved de nemlig, om de har valgt rigtigt. På det tidspunkt kan de sammenligne sig med deres naboer og de ved hvad der gik godt, hvad der gik mindre godt, og ”hvor slemme” deres oplevelser har været sammenlignet med det gængse.

Det er en god idé at spørge andre nybyggere til råds, og hvis du skal renovere, så er der helt sikkert også guldkorn at hente hos andre mennesker, der har prøvet det. Vi må dog advare imod, at det realistiske billede af hvor tidskrævende en byggeproces er, hvor meget det koster og hvad der er muligt, ikke altid stemmer overens med danskerens ønskescenarie.

 

Ingen er fejlfri

… heller ikke byggefirmaer! Vi laver også fejl, og vi ved, at vi heller ikke i fremtiden kommer udenom det. Desværre – men sådan er virkeligheden. Vi har og vil på trods af det, sætte en ære i at udbedre de fejl, vi laver. For vi har en grundholdning der består i, at vi hellere ikke vil have en forretning, end ikke at kunne levere ordentlighed!

Held og lykke i byggeprocessen til dig derude. Vi håber at du får et byggeri, der lever op til dine forventninger, og som du bliver glad for at bo i.

Det er nemlig byggeriet, der er rammerne om din hverdag. Dit Hjem er med til at forme livet.

Inspiration
BESØG VORES INSPIRATIONSUNIVERS, LÆS INFORMATIVE ARTIKLER, FÅ GODE BYGGERÅD OG FØLG MED NÅR VI SÆTTER 'FOKUS PÅ'!

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Vores byggeområde er Nord-, Midt- og Østjylland

Har du byggegrund?
Hvad er dit byggebudget ex. grund?
Planlægger du at bygge i Nord-, Midt- eller Østjylland?

Du er også velkommen til at ringe til os på 98 37 21 81

x

Få vores online inspirationskatalog i din indbakke.

Det tager kun få minutter!

x

Du kan nemt framelde dig, hvis du ikke længere ønsker tips og inspiration fra os.