13. januar 2017
Få styr på bygge-reglerne

Bygningsreglementet

Når du bygger nyt, er der regler, som skal følges, og vejledninger, der kan følges. Alle disse står skrevet i BR2015, men der er kommet mange nye termer, især vedrørende energikrav, i den nyeste udgave af bygningsreglementet. I dette blogindlæg giver vi dig et overblik over de vigtigste af dem.

Bygningsreglementet er et regelsæt, der altid skal følges ved byggeri. Når du modtager en byggetilladelse, er det med afsæt i, at du overholder bygningsreglementet. Og i praksis betyder det, at det er dit ansvar at overholde reglerne. Myndigheden, som udsteder byggetilladelsen, har altså ikke et ansvar for, at du overholder reglerne.

Bygningsreglementet forkortes som BR. Det gældende bygningsreglement i dag hedder BR2015. Det kan du læse i fuld version her. BR2015 er det eneste bygningsreglement herhjemme. Tidligere var der både et bygningsreglement for småhuse og et for større byggerier, men de er nu slået sammen til et samlet reglement for byggeri.

Skal du bygge efter BR2015, er du selvfølgelig nødt til at nærlæse bygningsreglementet. Men da BR2015 måske ikke byder på den mest underholdende godnatlæsning på markedet, giver vi dig herunder nogle af de vigtigste elementer i denne ‘lyngennemgang af BR2015’ i forhold til energi.

 

Energikrav

Der er en række konkrete krav til en bygnings energiforbrug. I dag skal alle nye huse leve op til ’energiklasse 2015’, medmindre der i lokalplanen er bestemt, at bygningen skal opfylde skrappere krav. Det kunne f.eks. være de krav, man forventer gør sig gældende i år 2020.

Med en bygning, der lever op til ‘energiklasse 2015’, forventes det, at den ikke vil blive forældet i energimæssig forstand i de næste mange år.

 

Begrebsforvirring

Lavenergi, passivhuse, aktivhuse, lavenergiklasse 1 og så videre – Kært barn har mange navne!

Grundet de senere års mange skærpelser på kravene til bygningers maksimale energiforbrug, er der fremkommet adskillige begreber. De begreber, vi hidtil har brugt, er nu fortid – og kan ikke længere bruges til noget:

  • Lavenergi er et overordnet begreb
  • Passivhuse er et tysk begreb og har på intet tidspunkt haft noget at gøre med dansk lovgivning
  • Aktivhuse er en betegnelse for huse, der producerer mere energi, end de forbruger – men har intet med de formelle krav at gøre.
  • Lavenergiklasse 1 og lavenergiklasse 2 er ord, som var aktuelle tilbage i år 2008 – 2011.

I stedet taler vi i dag om, at bygninger skal leve op til ‘energiklasse 2015’.

Vigtige begreber

Bygningsreglementet rummer en masse begreber, som måske ikke lige bruges til daglig af meningmand. Du får derfor her en hurtig forklaring af de mest essentielle begreber til energikrav i BR2015:

  • Klimaskærm

Klimaskærmen er de overflader, der udgør bygningens grænser. Det vil sige gulv, vægge og loft. BR2015 indeholder konkrete krav til u-værdier til hver af disse overflader

  • Energirammeberegning
    Energirammeberegningen fortæller, hvor stort et energiforbrug den samlede bygning har, når der er lagt nogle teoretiske forudsætninger til grund for beregningen. Bygningen skal være fuldt ud defineret, og man skal kende bygningens omgivelser for, at energirammen kan beregnes.

En ny bygning skal energimærkes, før den må tages i brug. Energimærkningen tager afsæt i den udarbejdede energiramme, og den skal foretages af en ekstern konsulent

Hvis du gerne vil vide mere om energikrav, og hvordan man bygger med fokus på lavenergi, kan du gøre det på vores hjemmeside. Her giver vi dig eksempelvis 6 konkrete energiråd til byggeri.

Inspiration
BESØG VORES INSPIRATIONSUNIVERS, LÆS INFORMATIVE ARTIKLER, FÅ GODE BYGGERÅD OG FØLG MED NÅR VI SÆTTER 'FOKUS PÅ'!

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Vores byggeområde er Nord-, Midt- og Østjylland

Har du byggegrund?
Hvad er dit byggebudget ex. grund?
Planlægger du at bygge i Nord-, Midt- eller Østjylland?

Du er også velkommen til at ringe til os på 98 37 21 81

x

Få vores online inspirationskatalog i din indbakke.

Det tager kun få minutter!

x

Du kan nemt framelde dig, hvis du ikke længere ønsker tips og inspiration fra os.